Prosument zbiorowy

Rozliczaj się za prąd na swoich, optymalnych zasadach.

Kim jest prosument zbiorowy?

Prosument zbiorowy wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego (lokale muszą mieć osobne liczniki energii elektrycznej).

Rozwój fotowoltaiki w ostatnich latach koncentrował się na domach jednorodzinnych. Z uwagi na wyzwania związane z przesyłek dodatkowej energii w sieciach dystrybucyjnych, pojawiła się potrzeba nowych rozwiązań. Odpowiedzią na potrzeby, a zarazem na ograniczenie obciążeń sieci, jest instytucja prosumenta zbiorowego dla mieszkańców bloków wielorodzinnych. W praktyce bezinwazyjna instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu i podłączona do sieci w budynku oraz prosty system rozliczeń maksymalizuje oszczędności w zużyciu energii poprzez autokonsumpcję.

Jako NCBJ , IDEA i Enercode mamy wyjątkowe doświadczenie, dzięki przeprowadzonej przez nas ekspertyzie i wsparciu merytorycznemu, udało się zainicjować wdrożenie pierwszego w Polsce prosumenta zbiorowego. Utworzenie pierwszego w kraju prosumenta zbiorowego było owocem współpracy IDEA, NCBJ i działającej w jego obrębie spółki pracowniczej Enercode Sp. z o.o., jak również Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz firm PEB i IB Company. Działająca od 1 lipca 2023 roku instalacja powstała na budynku mieszkalnym w Rykach, w woj. lubelskim.

Czy opłaca się zostać prosumentem?

Tak! Produkcja własnego prądu pozwala:

 • Zoptymalizować wydatki na energię.
 • Zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne w postaci stabilizacji cen za energię.
 • Obniżyć ceny energię.
 • A także budować nowoczesną infrastrukturę taką jak ładowarki samochodowe, lokalne magazyny energii etc.

Kto może zostać prosumentem zbiorowym?

Odbiorcy końcowi, czyli osoby fizyczne lub podmioty niebędące osobami fizycznymi, które na własne potrzeby pobierają energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowych, samorządy, mieszkańcy bloków (o ile wybiorą swojego reprezentanta) oraz właściciele lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych. Do kwietnia 2022 roku podmioty takie nie miały możliwości produkcji energii elektrycznej na własny użytek.

Ważne

Odbiorcy końcowi, czyli osoby fizyczne lub podmioty niebędące osobami fizycznymi, które na własne potrzeby pobierają energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowych, samorządy, mieszkańcy bloków (o ile wybiorą swojego reprezentanta) oraz właściciele lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych. Do kwietnia 2022 roku podmioty takie nie miały możliwości produkcji energii elektrycznej na własny użytek.

Aby zostać prosumentem zbiorowym, trzeba dysponować:

 • Budynkiem wielolokalowym – czyli takim, w którym znajdują się co najmniej dwa Punkty Poboru Energii (PPE) – liczniki.
 • Powierzchnią, na której mogą zostać zainstalowane odnawialne źródła energii (np. fotowoltaika) – np. dach lub terenów przyległych (np. garaży, wiat, parkingów).
 • Opcjonalnie przestrzenią do zainstalowania magazynu energii,
 • Dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości lub obiektu budowlanego, na którym została zlokalizowana instalacja odnawialnego źródła energii,
 • Niezależnych analiz, ułatwiających dialog z mieszkańcami takich jak narzędzie AURA,
 • Sprawdzonych wzorów umów, które zabezpieczają interesy wszystkich stron,
 • Reprezentanta prosumentów zbiorowych – wyspecjalizowanego podmiotu zarządzającego instalacją oraz komunikującego się z poszczególnymi prosumentami zbiorowymi,
 • Zaufanych i sprawdzonych dostawców komponentów instalacji OZE,
 • Sugerowana jest także automatyka pozwalająca na optymalizację konsumpcji oraz maksymalizację autokonsumpcji,
 • Zainteresowanych mieszkańców i zarządców budynku którzy są zainteresowani inwestycją w źródła OZE oraz chcą zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.
Scroll to Top