Jak założyć „prosumenta zbiorowego”

Dzięki zaproponowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwietniu 2022 roku definicji prosumenta zbiorowego, lokatorzy budynków wielolokalowych mogą produkować energię elektryczną ze wspólnej instalacji i rozliczać przychody pomiędzy wielu mieszkańców. Wprowadzona definicja otwiera nowe możliwości dla 500 tys. istniejących w kraju budynków wielolokalowych, co oznacza rewolucję na polskim rynku i nowy etap rozwoju OZE, tym razem w przestrzeni miejskiej.

Opisane poniżej etapy/kroki opisują jak powołać prosumenta zbiorowego i są głównie wynikiem doświadczeń zespołu Enercode pozyskanych przy wsparciu powoływania pierwszego prosumenta zbiorowego w Polsce. Dodatkowo autorzy materiału skorzystali z opisów zamieszczonych na stronie Tauron-Dystrybucja oraz dedykowanego przewodnika przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia!

Etapy powołania “prosumenta zbiorowego”

Etap 1. Zapoznanie się z ustawą o OZE i wstępne określenie zapotrzebowania budynku wielolokalowego.
Etap 2. Analiza możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych
Etap 3. Pewny i sprawdzony instalator instalacji OZE oraz wsparcie merytoryczne przy zakładaniu prosumenta zbiorowego
Etap 4. Wybór reprezentanta oraz podpisanie niezbędnych dokumentów
Etap 5. Montaż instalacji OZE
Etap 6. Dopełnienie formalności względem operatora sieci dystrybucyjnych (OSD)
Etap 7. Aktualizacja umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej przez poszczególnych prosumentów zbiorowych
Scroll to Top